logo

KOMISIJE
Slider

paris

datum

26. jul - 11. avg

država

francuska

odbrojavanje

717 Dana

zaprati

Na osnovu čl. 46, 52 i 87 Statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta (Prečišćeni tekst, Br: 02-59/2-1 od 07.10.2019. godine), Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta, na elektronskoj sjednici od 24.02.2022. godine, donio je

 

O D L U K U

o obrazovanju Sportske komisije Crnogorskog olimpijskog komiteta

 

1. U Crnogorskom olimpijskom komitetu (u daljem tekstu: COK), u skladu sa preporukom Komisije za reformu MOK-a da bi „sportisti trebalo da budu dobro zastupljeni na svim nivoima sportskog pokreta: MOK, IF, NOK i NF” i Osnovnim univerzalnim principima dobrog upravljanja olimpijskim i sportskim pokretom, u pogledu pravila 2.7 i 28.1.3 Olimpijske povelje, obrazuje se Sportska komisija (u daljem tekstu: Komisija).

 

2. U komisiju iz tačke 1 ove odluke imenuju se:
  1. Draško Brguljan (vaterpolo)
  2. Milivoj Dukić (jedrenje)
  3. Filip Radović (para stoni tenis)
  4. Marija Vuković (atletika)
  5. Danka Kovinić (tenis)
  6. Majda Mehmedović (rukomet)
  7. Bojan Kosić (skijanje)
 

3. Zadatak Komisije je da zastupa stavove sportista, a naročito:
  * razmatra pitanja koja se tiču sportista i daje preporuke i savjete COK-u u vezi sa tim pitanjima;
  * aktivno se angažuje u inicijativama i projektima koji štite i podržavaju čiste sportiste, kako na sportskom terenu, tako i van njega;
  * zastupa prava i interese sportista i daje određene preporuke u tom smislu i
  * održava kontakte sa Sportskim komisijama MOK-a i EOK-a.

 

4. Mandat Komisije traje četiri godine.

 

5. COK posebnom odlukom može imenovati i dodatne članove Komisije, ukoliko je to potrebno da bi se održala pravična ravnoteža u Komisiji u pogledu pola ili sporta.

 

6. Komisiju u Skupštini COK-a predstavljaju dva člana, od kojih jedan mora biti sportista koji je učestvovao na najmanje jednom od posljednja tri izdanja Olimpijskih igara, svaki sa pravom glasa.

 

7. Komisiju u Upravnom odboru COK-a predstavlja jedan član.

Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
Predstavljena oprema našeg olimpijskog tima za Igre u Tokiju

COK Montenegrin Olympic Committee
Slider
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logo