logo

NOVOSTI
Slider

krakow

datum

26. Jul- 11. Avg

država

Francuska

odbrojavanje

97 Dana

SASTANAK PREDSJEDNIKA NOK-ova ZAPANOG BALKANA U LISABONU

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), Dušan Simonović, prisustvovao je sastanku predsjednika nacionalnih olimpijskih komiteta Zapadnog Balkana, koji je održan u Lisabonu, od 13. do 15. oktobra.

Sastanak, čiji je cilj bio razvoj sportske saradnje u Evropi, okupio je ugledne učesnike, uključujući predsjednika ENGSO-a Stefana Berga, predsjednika Portugalskog sportskog saveza Karlosa Kardosa, generalnog sekretara ENGSO-a Saru Masini, i predsjednike i predstavnike nacionalnih olimpijskih komiteta (NOK) iz regiona.

Tokom sastanka, predsjednik Dušan Simonović je podijelio svoje uvide u rad i iskustvo Crnogorskog olimpijskog komiteta u međunarodnim i evropskim projektima. Posebno je istakao učešće COK-a u četiri projekta za izgradnju kapaciteta u oblasti sporta, finansirana kroz Erasmus+ program, koji se bave različitim temama, uključujući promociju sportskih vrijednosti, rodnu ravnopravnost i izgradnju kapaciteta za sportske administratore i trenere.

Simonović je takođe istakao nekoliko drugih inicijativa i projekata koje je sproveo COK, uključujući promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života, napore za postizanje rodne ravnopravnosti, stvaranje sigurnog sportskog okruženja i uvođenje programa obrazovanja o olimpijskim vrijednostima u osnovne škole Crne Gore, kao i projekat izgradnje Olimpijske kuće i Olimpijskog muzeja u Podgorici.

Pored toga, predsjednik Simonović naglasio je važnost političkog zalaganja i angažmana kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Istakao je da COK aktivno sarađuje sa vladinim institucijama i međunarodnim sportskim organizacijama kako bi zagovarao politike i inicijative koje podržavaju osnovne ciljeve, uključujući dobrobit sportista, rodnu ravnopravnost, pripreme za Olimpijske igre i promociju zdravih stilova života.

Uprkos značajnim postignućima, predsjednik Simonović je istakao i izazove s kojima se suočavamo u Crnoj Gori, posebno u pogledu finansiranja i izgradnje kapaciteta. Adekvatna sredstva i resursi su od suštinskog značaja za efikasnu implementaciju programa, posebno onih koji se odnose na podršku i razvoj sportista.

Ovaj sastanak bio je dio EU projekta "Sport kao vrijednost" i održan je tokom „Evropske sportske platforme“, u organizaciji ENGSO-a, koja ima za cilj da liderima u sportu iz cijele Evrope da priliku da razmijene ideje i istraže mogućnosti za saradnju na EU-međunarodnom nivou.

Učešće predsjednika Dušana Simonovića na ovom sastanku potvrđuje opredjeljenje COK-a za unaprjeđenje sportskog pejzaža u Crnoj Gori i veći doprinos evropskoj sportskoj zajednici.

Sport Vision
Eko
One
One
erste
Lovcen
Kod io
Efel Motors
Toyota
rtcg
Capital plaza
Sport Vision
Eko
One
One
erste
Lovcen
Kod io
Efel Motors
Toyota
rtcg
Capital plaza

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logoSponzori